Blog

سبد مرغ زنده

جعبه مرغ

جعبه مرغ و سبد مرغ

 

سبد مرغ پلاسیتیکی (جعبه مرغ) را برای حمل و جابجایی مورد استفاده قرار می دهند. به این صورت که مرغ ها را پس از کشتار و بسته بندی در

نایلون های مخصوص ، آماده ارائه طبخ بازار می باشند. به این ترتیب از سبدهای پلاستیکی و جعبه های مرغ که مخصوص حمل مرغ می باشند

استفاده می کنند تا از کشتارگاه به دست فروشگاه های سراسر کشور برسانند تا وارد چرخه مصرف خانگی شود.

از جمله با کیفیت ترین جعبه های مرغ ، جعبه مرغ تولیدی الوند پلاستیک است چرا که تا کنون هر کسی که به این جهت از سبدهای شرکت

الوند پلاستیک استفاده نموده راضی بوده است.دیگر محصولات شرکت الوند پلاستیک سبد میوه ، جعبه میوه ، سبد پلاستیکی ، جعبه پلاستیکی

، جعبه شیلات ، جعبه صنعتی ، جعبه مرغ ، جعبه لبنیات می باشند.

Leave a comment