سبد حمل مرغ زنده

جعبه صنعتی مرغ زنده 2050 و سبد حمل مرغ زنده به منظور جابه جایی و حمل مرغ زنده در مرغداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.

طراحی قفل و لاولا ها به صورتی میباشد که جعبه حمل مرغ در زمان جابجایی کمترین آسیب را ببیند.

این سبد ها موارد استفاده و کاربرد بالایی دارند چون در هر طیف کاری در زمینه پرورش و تکثیر مرغ از آنها استفاده میگردد که همه را نمی توان نام برد.