سبد گوشت

سبد گوشت و مرغ و یا سبد پلاستیکییسرد خانه که مناسب برای صادرات و حمل انواع گوشت های منجمد  میباشد که به عنوان سبد کشتارگاه یا سبد سرد خانه شناخته میشوند و سبد پروتین این شرکت اقدام به تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیکی جهت حمل و نقل کالا از قبیل گوشت ،مرغ ،ماهی ،مرغ زنده ،سبد کود ورمی کمپوست ،سبد حمل میگو ،باسکت،سبدهای کشتارگاهی ،سبد های سردخانه ای ،سبد پای مرغ،قفس مرغ زنده ،سبد و جعبه های صنعتی جهت حمل و نگهداری محصولات صنعتی در ابعاد و اندازه های مختلف مینماید و کلیه سبد های مورد استفاده در صنایع غذایی با بهترین استانداردهای بهداشتی ساخته شده و همچنین جعبه کشتارگاه امکان استفاده برای صادارت به کشور های اروپایی هم دارند.

مصارف و موقعیت های استفاده از محصولات :

  1.  سبد حمل گوشت در کشتارگا ها 
  2.  سبد پروتین در مغاز های خورده فروشی. 
  3. سبد حمل گوشت منجمد